Depreme özel Mobil Uyarı Sistemi geliyor

Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu BTK’nın yayımladığı “Ulusal Taşınabilir İkaz Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine Ait Yönetmelik Taslağı” ile ortak sarsıntı çizgisinin ayrıntıları ortaya çıktı. Bu yeni taslak ile ilgili olarak kamuoyu görüşü de almaya başlayan BTK, 2 Şubat 2020 tarihine kadar görüş toplayacak.

Depreme özel Taşınabilir İkaz Sistemi geliyor

BTK bünyesindeki Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından 14 Ocak’ta alınan karar doğrultusunda 22 Ocak’ta (Erzincan’da 24 Ocak’ta meydana gelen zelzeleden iki gün önce) yayımlanan taslak, afet, acil durumlar ile kamu sistemine, ulusal güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda kullanıcıların coğrafik olarak makul bölgelerde bildirimler almalarını sağlayan sistemlerin kurulması ve işletilmesine ait konuların belirlenmesini içeriyor.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine nazaran ilgili kamu kurum ve kuruluşları misyonları kapsamında afet ve acil durumlar ile kamu sistemine, ulusal güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlara ait bildirimlerini ulusal taşınabilir ihtar sistemi üzerinden yapacak.

4 TEMEL PROSEDÜR KULLANILACAK

İlgili kurum ve kuruluşların ve kamuoyunun görüşüne açılan Ulusal Taşınabilir İhtar Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine Ait Yönetmelik Taslağı’na nazaran Ulusal Taşınabilir İkaz Sistemi, 4 temel bileşenden oluşuyor.

Ulusal Taşınabilir İhtar Sistemi ile afet ve acil durumlar ile kamu nizamına, ulusal güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek durumlarda, coğrafik olarak muhakkak bölgelerde bulunan kullanıcıların, Taşınabilir Alarm Sistemi (CMAS),Hücresel Yayın Sistemi (CBS),Çağrı Öncesi Anonsu ve SMS sistemlerinden minimum biri ile bildirim almaları sağlanacak.

Taslağa nazaran Taşınabilir Alarm Sistemi (Commercial Mobile Alarm System – CMAS) afet durumlarında, gerekli teknik özellikleri karşılayan aygıtlara sahip kullanıcıların bildirimler almalarını sağlayan sistemi; Davet Öncesi Anonsu, taşınabilir elektronik haberleşme şebekesinde davet başlatılmadan evvel arayan aboneye dinletilen ses kaydını; Hücresel Yayın Sistemi (Cell Broadcast System – CBS) ise tıpkı anda belli bir bölgedeki bütün kullanıcılara metin tabanlı bildiri iletilmesini sağlayan teknolojiyi tabir ediyor.

İşletmeciler, ulusal taşınabilir ihtar sistemi tarafından CMAS, CBS, SMS ve davet öncesi anonsu yolları ile kendilerine gönderilen bildirimlerin, eksiksiz ve fiyatsız olarak gönderilmesini sağlayacak teknik altyapıyı, yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 ay içerisinde kurmak ve işletmekle yükümlü olacak.

Konu ile ilgili farkındalık sağlayabilmek ve kullanıcılara bilgilendirme yapmak emeliyle yılda en az 1 kez gönderilecek bildirimlerle sistem altyapısının çalışma durumu işletmeci tarafından denetim edilecek.

Mobil Alarm Sistemi yolu ile yapılacak bildirimler; devlet seviyesinde ihtarlar, hayati riskler ile ilgili ihtarlar ve kayıp/kaçırma duyuruları olmak üzere üç farklı kategoride yapılabilecek.

Bildirimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından seçilen coğrafik bölge, vilayet, ilçe ve alan bazında olabilecek. Engelli ve yaşlı abonelerin bildirimleri almasının kolaylaştırılması için sesli ikaz, görsel ikaz, titreşim uyarısı vb. sistemler kullanılabilecek.

Bildirimler en az 160, en fazla 360 karakter uzunluğunda olacak. İşletmeci gönderilen bildirimleri, azami 1 dakika içerisinde işleyerek kullanıcılara iletilmek üzere yayımlayacak.

BTK tarafından hazırlanan taslağa katkıda bulunmak için internet sayfasını kullanabilirsiniz. 

Başa dön tuşu