Doğum Yapması ile Kadın Olduğu Anlaşılan Papanın Hikâyesi

Orta Çağ’da erkek kılığına girerek iki yıl boyunca papalık yapan, tarihin en gizemli ve tartışmalı figürlerinden biri olan Papa Joan’ın hikâyesini anlattık.

Roma Katolik Kilisesi’nin dünyadaki liderleri için kullanılan “Papa” tabiri, ilk zamanlar tüm piskoposlara verilen bir ünvan iken günümüzde yalnızca Roma Piskoposu için kullanılıyor. Erkekler tarafından yerine getirilen bu görev, Hristiyanlık dininde önemli bir yere sahip.

Peki tarihte bilinen tüm papalar erkek iken erkek kılığına girerek papalık yapan kadın Papa Joan’ın hikâyesi gerçek mi, yoksa bir uydurma mı? Bu yazımızda Papa Joan’ın inanılmaz öyküsünü sizler için araştırdık.

Papa Joan’ın hayatı hakkında pek çok farklı kaynak ve rivayet bulunmasına rağmen en yaygın bilgiye göre Joan 9. yüzyılda İngiltere’den ihraç edilmiş bir ailenin kızı olarak Almanya’da doğdu.

Papa Joan

Bu dönemde birçok kadın kolayca öldürülüyor, dini inançlar bahanesi ile türlü işkenceler yapılıyordu ve Orta Çağ kilisesine karşı güçlü bir tehdit olarak görülüyordu.

Kadın olmanın dezavantajlarının farkına varan Joan, on iki yaşına geldiği zaman, erkek gibi görünmek isteyerek erkek gibi giyinmeye başlamıştı. Ayrıca erkek çocukları gibi davranışlar sergiliyordu.

Papa Joan

Misyonerlik eğitimi almak istediği için onların arasına bir erkek olarak katıldı ve kendisine “İngiliz Joan’’ ve “Mainzlı Joan’’ isimlerini verdi.

Papa Joan

Geniş cübbe giymesi ve tıpkı bir erkek gibi davranmasından dolayı kimse onun kadın olduğunu anlamamıştı.

Manastırda üstün başarı elde ettiği için gezgin Hristiyan misyonerlere katılıp Atina’ya gitti. Burada din ve felsefe eğitimi aldı. 

Papa Joan

O dönem Atinalı Hristiyan din adamlarının sakal bırakma adeti ve Joan’ın aslında bir kadın olması ona zorluk çıkarıyordu. Bu nedenle Joan, sakalsız olmanın sorun olmadığı Roma’ya gitmeye karar verdi.

Papa Joan

Burada Joan, “John Anglicus” adını kullanarak Benedictine Manastırına girdi. Çeşitli alanlardaki bilgisi ve kuvvetli insan ilişkileri ile rahiplerle dostluklar kurarak geniş bir çevre edindi. Böylece kısa zamanda yeteneklerinin farkına varılması ile rahip oldu.

Rahip olmasının hemen ardından ise Roma Katolik Kilisesi’nin merkezi idare birimi Curia’ya sekreter olarak atandı. Daha sonra da kardinal oldu.

853 yılında Papa IV. Leon’un ölmesi ile hem Papa’ya yakın olması hem de çok bilgili olması sebebiyle Joan (John) yeni papa seçildi.

Papa Joan

VIII. John adıyla papalığa başladı ve iki yıl beş ay dört gün boyunca görevini sürdürdü. Bu süre zarfında kilise reformları, barış antlaşmaları ve kültürel faaliyetlerle kiliseye katkıda bulundu.

Rivayete göre Joan, görevi esnasında hizmetkarlarından birinden hamile kalıyor ve bu durumu tam dokuz ay boyunca saklamayı başarıyor.

Papa Joan

855 yılında Aziz Petrus Kilisesi dışında kortej halinde yapılan bir dini tören esnasında doğum sancıları tutunca çocuğunu doğuran Joan’ın kadın olduğu o zaman anlaşılıyor.

Doğumdan sonra Joan’ın öldürüldüğü kesin olsa da nasıl öldürüldüğü tartışmalıdır. 

Papa Joan

Bazı söylentilere göre kardinaller hem Joan’ı hem de yeni doğmuş bebeğini taşlayarak öldürdü. Başka söylentiye göre ise kalabalık onu ve bebeğini atların arkasına bağlayarak şehirde dolaştırıp öldürmüştü. 

Papa VIII. Joan’ın öldürülmesinden sonra ismi papalar listesinden silindi.

Papa Joan

Joan’dan 17 yıl sonra tahta geçen ve “John’’ adını almak isteyen bir papa “IX. John’’ olması halinde daha önce John sıralamasından çıkarılan VIII. John’un eksikliğini fark ettireceği için bir önceki John(Joan)’ın sayısı, isminin başından alınarak yeni papaya verildi ve yeni papa yine aynı isimle “VIII. John’’ oldu.

Papa Joan için her ne kadar rivayet denilse de Rahip Jean de Mally, Rahip Martin Polonus ve ünlü İtalyan hümanist Bocaccio eserlerinde kadın Papa Joan’dan söz ettiler.

Papa Joan

Ayrıca VIII. Joan tören sırasında öldürüldüğü yere gömülmüş ve buraya anne ve çocuğu temsil eden bir heykel ve bir de mezar taşı dikilmiş. Bu taşın üzerinde “Petre, Pater Patrum, Papisse Prodite Partum’’(Baba, Babaların Babası, Kadın Papanın Çocuk Doğurma İhaneti) yazıyordu fakat 16. yüzyılın sonlarında yaşayan Papa V. Pius, Joan’dan geriye hiçbir iz kalmaması için heykeli ve mezar taşını söktürüp parçalattı. 

Papalık İçin Testis Kontrolü

Her ne kadar tarihte kendisinden “rivayet” olarak da bahsedilse de Joan’dan sonra ortası boş bir koltuk üretilmiş ve papa seçilecek kişinin buraya çıplak bir şekilde oturması ile testisleri kontrol edilmeye başlanmış.

Antik Yunan’da Kadınların Doktor Olması Yasakken Erkek Kılığına Girip Tıp Bitiren ‘Agnodice’in Film Gibi Hikâyesi

Orta Çağ’ın Şüphesiz En Dehşet Verici İşkence Yöntemlerinden Biri: İspanyol Eşeği

Orta Çağ’da Boşanmak İsteyen Çiftler Önce “Düello” Yapmak Zorundaydı: Peki Ama Erkekler Neden Çukura Koyuluyordu?

Burnunuzu Tıkayarak Okuyacaksınız: Karanlık Dönem Orta Çağ’daki Birbirinden Tuhaf Temizlik(!) Kültürleri

Başa dön tuşu