Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na 882 başvuru

Kişisel bilginin, kişiyi direkt yahut dolaylı olarak tanımlayan bilgiler olduğuna işaret eden Bilir, isim ve soyadın, kimlik numarasının, elektronik posta adresinin, araç plakasının, irtibat bilgilerinin şahsî bilgi kapsamında bulunduğunu kaydetti.

Bilir, şahsî bilgilerin mahremiyetini muhafazanın gereklilik haline geldiğini, kişinin mahremiyet hakkının korunmasının, şahsî bilgilerin korunması anlayışının tesis edilmesiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Kişisel bilgilerin korunmasının, kişinin korunması olduğunu aktaran Bilir, makûs niyetli kişi yahut çevrelerin ferdî dataların korunmasız olduğu bir ortamda çok daha kolay hareket alanı bulabileceğini, bunun sonucu olarak da şahısların, birtakım sahtecilik, dolandırıcılık, data istismarı üzere çeşitli kabahatlerin gayesi olarak mağduriyet yaşayabileceğini lisana getirdi.

Bilir, ferdî bilgi sürece faaliyetlerinin Şahsî Dataların Korunması Kanunu’nun temel prensiplerine uygun olması gerektiğine dikkati çekti.

Veri muhafaza kültürüne işaret eden Bilir, bu kültürün, şahsî dataların korunmasının bir ömür üslubu haline gelmesiyle oluşacağını belirtti.

Veri müdafaa kültürü için geç kalınmadığını söz eden Bilir, bilhassa çocukların, gençlerin data muhafaza kültürüyle yetişmesinin gelecek jenerasyonların bilgi güvenliğinin temin edilmesi açısından kritik bir değere sahip olduğunu bildirdi.

Bilir, “Kişisel dataların korunması önemli bir iştir. Data müdafaa kültürü ise bu işi günlük yaşantımızla buluşturacak olan, kolaylaştıracak olan kavramın ismidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Veri sorumlularının kanuna uygun bir halde faaliyet göstermelerini sağlamak maksadıyla kurumun karar organı Ferdî Bilgileri Muhafaza Heyetinin, şikayet başvurusu üzerine, muhakkak durumlarda da resen inceleme başlattığını hatırlatan Bilir, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar 691’i şikayet, 83’ü ihbar, 108’i bilgi ihlal bildirimi olmak üzere Kuruma toplam 882 müracaat intikal etmiş, 439 müracaat ise sonuçlandırılmıştır. Ayrıyeten, yurt dışında yaşayan vatandaşlardan da istek ve taleplere ait bin 260 müracaat alınmıştır. Bunun yanı sıra 2018 yılında Heyet tarafından 161 karar alınmış, bu yıl içinde ise Konsey tarafından 241 karar verilmiştir. Son 2,5 yıllık devirde alınan Şura kararlarının toplamı ise 467’dir.”

Veri sorumlularının Data Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kayıt olması gerektiğini tabir eden Bilir, bu sistem aracılığıyla herkesin, bilgi sorumlularının işlediği ferdî data kategorileriyle ilgili bilgileri sorgulayabileceğini aktardı.

Bilir, bu uygulamayla, şahsî verisi işlenen bireylerin dolaylı olarak kontrol yapmasının mümkün olacağını belirtti.

“Yerinde incelemelere başlandı”

Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu’nun 15. unsurunda, “Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve dokümanlar hariç, bilgi sorumlusu, Şuranın inceleme bahsiyle ilgili istemiş olduğu bilgi ve dokümanları 15 gün içinde göndermek ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkan sağlamak zorundadır” kararının yer aldığını hatırlatan Bilir, şunları kaydetti:

“Kişisel Dataların Korunması Kanunu kapsamında Şahsî Dataları Muhafaza Şurası, yerinde inceleme faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Yerinde inceleme faaliyeti ile kurumumuz daha etkin bir biçimde kontrol yapma imkanına kavuşmaktadır. Yerinde inceleme, Kanunun ihlal edilip edilmediğinin ortaya çıkarılabilmesi emeliyle Heyetin gerekli gördüğü hallerde yaptığı bir kontrol faaliyetidir.”

Başa dön tuşu