Türkiye’deki üst düzey yöneticilerin ajandası: Yapay Zekâ

Stratejik değer, kullanım alanları, farkındalık ve yapılan yatırımlar açısından bakıldığında bölgesinde önder olan Türkiye, bölgede yapay zekâya en çok yatırım yapan ülke olarak öne çıktı. Raporda, Türkiye’deki şirketlerin yüzde 80’inin, yapay zekâ stratejisini direkt üst seviye idarede ele aldığı ve bölge genelindeki yüzde 28 oranına kıyasla Türkiye’deki şirketlerin yüzde 35’inin pilot yapay zekâ teknolojilerini faal olarak kullandığı belirtildi.

Türkiye’deki üst seviye yöneticilerin ajandası: Yapay Zekâ

Microsoft ile milletlerarası kontrol ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young), Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde yapay zekânın nerede, neden ve nasıl kullanıldığını, şirketlerinin yapay zekâ stratejilerini, yapay zekânın şirketlere ve ülkelere sunduğu katkıları ortaya koyan bir rapor hazırladı. Türkiye’nin de ortalarında bulunduğu 5 ülkede faaliyet gösteren 100’den fazla şirket yöneticileriyle yapılan görüşmelerle hazırlanan “Artificial Intelligence in Middle East and Africa” raporunun Türkiye sonuçları, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu ve EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya (CESA) Bölgesi, Dijital Başkanı Onur Doğan’ın iştirakiyle gerçekleşen toplantıda, yapay zekâ ekseninde Türkiye’nin dijital seyahatine ışık tutacak bilgiler, öngörüler ve fırsatlar ele alındı.

Yapay zekâda bölgenin önderi Türkiye

Türkiye, yapay zekâ olgunluğu bakımından bölgenin başkan ülkesi olarak öne çıktı. Raporda, Türkiye’deki şirketlerin yüzde 80’inin yapay zekâ stratejilerini direkt üst seviye idarede ele aldığı belirtildi. Şirketlerin yüzde 25’i yapay zekâyı stratejik dijital öncelikleri ortasında görürken, yüzde 60’ı ana faaliyetleri için yapay zekânın değerini kabul ediyor. Türkiye’deki şirketlerin yüzde 15’i ise yapay zekâ olgunluğu açısından kendilerini gelişmiş olarak pahalandırıyor. Bu oranlar Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde ankete katılan öteki ülkelerden daha yüksek. Ülkemizdeki şirketler yapay zekâ gündemini hem teknolojik gereklilik hem de iş süreçlerini uygunlaştırma perspektifinden yönetiyor. Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde bu anlayışı benimseyen şirketlerin oranları yüzde 43 iken Türkiye’de bu oran yüzde 55 düzeyinde.

Kansu: “Yapay zekâ teknolojilerinin merkezinde insan olmalı”

Yatırımlarında ve odaklarında birinci sırada yer alan yapay zekânın bireylere, şirketlere ve kurumlara değerli rekabet avantajları kazandırdığını belirten Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, raporun sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“Yapay zekâ şimdi gelişim safhasında olsa da, pazara sunulmuş olan ve şimdi pilot olarak uygulanan yapay zekâ tahlillerini kullanan şirketlerin sayısı giderek artıyor. Türkiye’deki şirketlerin yüzde 35’i, pilot yapay zekâ teknolojilerini faal olarak kullanıyor. EY ile gerçekleştirdiğimiz araştırmaya dâhil olan Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşüm seyahatlerinde attıkları adımlar ve gördükleri yararlar hepimizi memnun ediyor. Bu şirketler, gelecekte var olabilmek ve rekabette güçlenmek için yapay zekâ ile desteklenen bir dijital dönüşüm stratejisinin hayati kıymete sahip olduğunu fark etmiş durumda. Yapay zekânın şirket üzerindeki tesirleri konusunda iyimseriz. Bunun yanında, birtakım şirketler yapay zekâ seyahatlerinde daha ileride olsa da, ülke olarak yapay zekâda daha ileri olgunluk düzeylerine ulaşmak için daha âlâ bilgi idaresine ve şirket içi maharetlerin gelişmesine gereksinim var. Microsoft olarak yapay zekâ stratejilerinin insanı merkeze alarak tasarlanması gerektiğine inanıyoruz. Şirketler ‘önce insan, sonra teknoloji’ anlayışını benimsediğinde, bireylerin yetenekleri daha fazla gelişiyor ve yaratıcılıkları artıyor. Yapay zekâ tahlillerimiz sayesinde eser ve hizmetler dönüşürken çalışanlar da stratejik işlerine daha fazla vakit ayırabiliyor. Biz de böylelikle Türkiye’deki şirketlerin daha fazlasını başarmasına ve ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sunuyoruz.”

Kansu, Microsoft ve EY iş birliği hakkında ise şunları söyledi: “EY (Ernst & Young) ile global çaptaki iş birliğimiz sayesinde, EY’nin sektörel trendler, iş süreçleri ve yeni iş modelleri bahislerindeki iç görü yeteneği ve tecrübesi, Microsoft’un ölçeklenebilir kurumsal bulut platformu ve dijital teknolojileriyle birleşiyor. Bu destekleyici özellikler, iş performansımızı artırarak müşterilerimizin daha süratli hareket etmesine ve sürdürülebilir paha yaratmasına yardımcı oluyor. Bu sayede tahlillerimiz, her müşterimizin özel iş gayelerine uygun olarak süratle paha yaratıyor.”

EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya (CESA) Bölgesi, Dijital Önderi Onur Doğan ise, “Yapay zekâ, çok uzun müddettir hayatımızda olan bir kavram olmasına rağmen, şirketlerin yapay zekâyı dijital dönüşüm gündemlerinin üst sıralarına alması ile birlikte global dijitalleşme seyahatinin son yıllarda en ayrılmaz bir modülü haline geldi. EY (Ernst & Young) olarak; Microsoft ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışmamızla Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin yapay zekâ yaklaşımını, karşılaştıkları zorlukları ve yapay zekânın şirketlerin işleyişini gelecekte nasıl değiştireceğine dair öngörüleri ortaya koyuyoruz. Yaptığımız görüşmelerde birçok şirketin yapısını yapay zekâya nazaran pozisyonlandırdığını gözlemledik. Rapor sonuçlarında ayrıyeten yapay zekânın üst idare gündeminde değerli bir pozisyona ulaştığını gördük, fakat bu gündemin alandaki kıymetinin üst idarenin gündeminde olduğu kadar yüksek olmadığını da gözlemledik. Bu durum yapay zekâ stratejilerinin üstten aşağıya yönetilmesine yol açıyor. Unutulmamalıdır ki; olgunluk tahlillerinde üst sıralarda yer alan şirketler hem idare düzeyinde hem de alanda yapay zekâyı sahipleniyorlar.

Şirketlerin yapay zekâ konusunda karşılaştıkları belli zorlukları ortaya koyan raporumuzda; ankete katılan şirketlerin tamamına yakınında bu seyahati tek başına gerçekleştirmenin ne kadar güçlü olacağı görüşünün hâkim olduğu ve şimdiden farklı iş iştirakleri ile ilerledikleri tabir ediliyor. Kimi şirket yapay zekâyı tahlillerin kesimi ve teknolojik bir öge olarak görürken, kimi ise yeni hizmetler sunmak, operasyonlarını verimli hale getirmek ve müşterileri ile daha tesirli bağlantı kurmak için kullanıyor. Yeniden şirketlerin tamamına yakını ise yapay zekâ ile birlikte temel hizmetlerinin değişmeyeceğini öngörüyor. Şirketlerin çoğunluğu mevcut iş yapış biçimlerinin etkileneceğini belirtirken, farklı eser ve hizmetler sunmak için yapay zekânın kullanılacağını öngören şirket sayısının da azımsanmayacak düzeyde olduğu görülüyor’.

Yapay zekâda 8 olgunluk kriteri

Türkiye’de yapay zekâ, en çok tahminleme, otomasyon, iç görü oluşturma, hizmetlerin şahsileştirilmesi ve tedbir alma yeteneklerine sahip olmak için kullanılıyor. Şirketler, kullanım yoğunluğuna nazaran, en çok makine tahsilinden faydalanıyor. Makine tahsilinden faydalanma oranı Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde %61 iken Türkiye’de %85 civarında. Operasyonlarına yapay zekâyı entegre eden Türkiye’deki şirketlerin %80’i tesirli yararlar bekliyor. Yapay zekânın sunduğu yararların başında operasyonların optimizasyonu, eser ve hizmetlerin dijital dönüşümü, çalışanların güçlenmesi ve müşterilere daha yakın olmak geliyor.

Raporda, şirketlerin yapay zekâ olgunlukları 8 yetenek çerçevesinde ele alındı. Bu yetenekler, İleri Analitik, Bilgi İdaresi, Yapay Zekâ Liderliği, Açık Kültür, Yeni Teknolojiler, Çevik Geliştirme, Üçüncü Taraflarla İş Birliği ve Duygusal Zekâ olarak sıralanıyor. Bu yetenekler konusunda Türkiye, araştırmaya katılan şirketler tarafından yapay zekâda en kıymetli iki yetenek olarak kabul edilen ileri analitikte 5 üzerinden 3,4 ve data idaresinde 5 üzerinden 3,6 ile en yüksek puanlara sahip ülke oldu. Türkiye’deki şirketlerin yapay zekâya duygusal zekâ ekleme yetkinliği, 5 üzerinden 2,6 puanla öbür ülkeler ortasında en düşük sırada yer aldı.

Yapay zekâdan en yüksek faydayı görmeyi bekleyen bölümlerin başında ise Bilgi ve İrtibat Teknolojileri, Medya ve Finansal Hizmetler geliyor ve sıralama, Sıhhat, Üretim ve Kaynaklar, Profesyonel Hizmetler, Perakende, Altyapı ve Nakliyecilik dallarıyla devam ediyor. Akıllı robotlar, derin öğrenme, metin tahlili, görsel casuslar, doğal lisan sürece, konuşma algılama, biyometri ve bilgisayar imajı, yapay zekâdan en çok faydalanan teknolojiler ortasında yer alıyor.

Türkiye’den rapora katılan, Microsoft yapay zekâ tahlilleri kullanan şirketler ortasında Tüpraş, Opet, THY, Arçelik, Allianz Türkiye, Setur, Jolly Tour, Migros, CarrefourSA, Teknosa, TEB, Vakıf Emeklilik, Yapı Kredi Bankası ve BKM bulunuyor.

Başa dön tuşu