Mobil ödeme için elektronik sistem kuruluyor

Gelir Yönetimi Başkanlığınca (GİB) yapılan düzenlemeyle, mal ve hizmet satışlarında bedellerin tahsilatı ile mali dokümanların elektronik ortamda oluşturulması için İnançlı Taşınabilir Ödeme ve Elektronik Doküman İdare Sistemi kurulacak.

Mobil ödeme için elektronik sistem kuruluyor

Tebliğle, “Güvenli Taşınabilir Ödeme ve Elektronik Evrak İdare Sistemi” olarak tanımlanan sistem çerçevesinde, mal ve hizmet satışlarına ilişkin bedellerin tahsilatı ile mali dokümanların elektronik ortamda oluşturulmasıyla ilgili satış, tahsilat ve elektronik evrak uygulamalarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar tarafından mükelleflere sunulmasına ait metot ve asıllar belirlendi.

Buna nazaran, finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici aygıt üreticileri ile birlikte özel entegratör kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen satış, ödeme-tahsilat süreçleri ile bu süreçlere ait mali dokümanların elektronik evrak olarak oluşturulması, iletilmesi, koruma ve ibraz edilmesi süreçlerine ait olarak bakanlıkça müsaade verilen İnançlı Taşınabilir Ödeme ve Elektronik Doküman İdare Sistemi oluşturulacak.

Elektronik dokümanların (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Serbest Meslek Makbuzu üzere öbür elektronik belgeler) düzenlenmesi, iletilmesi, alınması ve saklama hizmetleriyle ilgili mükelleflere hizmet verme konusunda GİB’den müsaade almış özel entegratör kuruluşlar misyon yapacak.

Sistem yoluyla elektronik evrak düzenlenebilmesi için ödeme kabul eden araçların, evraklarda yer alması gereken mecburî bilgileri temin edecek özellikte olması gerekecek.

Ödeme süreçlerinin, özel entegratör kuruluşları aracılığıyla, evrak düzenleyecek mükellefin mükellefiyet cinsine uygun biçimde, anlık olarak, mevzuatta öngörülen elektronik evraklara dönüştürülmesi ve düzenlenen bu evrakın elektronik (e-posta, sms, bankacılık uygulamaları) yahut kağıt ortamda muhatabına iletilmesi zarurî olacak.

Sisteme dahil olan mükellefler zorlayıcı sebepler ve mecburî haller dışında, kağıt ortamda doküman düzenleyemeyecek. Kelam konusu sistem 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

Başa dön tuşu