Türkiye’de bireylerin yüzde 75,3’ü internet kullanıyor

TÜİK’in açıkladığı 2019 yılı sayılarına nazaran göre 16-74 yaş kümesindeki bireylerde internet kullanıma yüzde 75,3 sayısına ulaştı. Bu oran geçen yıl yüzde 72,9 idi.

Türkiye’de bireylerin yüzde 75,3’ü internet kullanıyor

Cinsiyeteg öre internet kullanım oranlarına baktığımızda ise tekrar 16-74 yaş kümesindeki erkeklerde yüzde 81,8 iken bayanlarda yüzde 68,9 oldu. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına nazaran hanelerin yüzde 88,3’ünün meskenden internete erişim imkânına sahip olduğu gözlendi. Bu oran bir evvelki yılda yüzde 83,8 idi.

Hanelerin yüzde 87,9’unda geniş bant internet var

Genişbant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı 2019 yılında yüzde 87,9 oldu. Buna nazaran hanelerin yüzde 49,1’i sabit genişbant temas (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile İnternete erişim sağlarken, yüzde 86,9’u taşınabilir genişbant ilişki ile İnternete erişim sağladı. Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı bir evvelki yıl yüzde 82,5 olarak gözlenmişti.

Her iki bireyden biri e-devlet hizmetlerini kullandı

Ferdî hedefle kamu kurum/kuruluşları ile bağlantıya geçmek yahut kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2018 yılı Nisan ayı ile 2019 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık periyotta İnterneti kullanan bireylerin 16-74 yaş kümesi bireyler içerisindeki oranı yüzde 51,2 oldu. Bu oran evvelki yılın tıpkı periyodunda yüzde 45,6 idi. Kullanım hedefleri ortasında kamu kuruluşlarına ilişkin web sitelerinden bilgi edinme yüzde 45,8 ile birinci sırayı aldı.

İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı yüzde 34,1 oldu

İnternet üzerinden şahsî kullanım maksadıyla mal yahut hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş kümesindeki bireylerin oranı, 2018 yılı Nisan ayı ile 2019 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık periyotta yüzde 34,1 oldu. Evvelki yılın tıpkı periyodunda bu oran yüzde 29,3 olarak gözlendi.

Cinsiyete nazaran İnternet üzerinden alışveriş yapma oranı erkeklerde yüzde 38,3 olarak gerçekleşirken bayanlarda yüzde 29,9 oldu. Bu oranlar bir evvelki yılın tıpkı periyodunda sırası ile yüzde 33,6 ve yüzde 25 olarak gözlendi.

İnternetten en çok yüzde 67,2 ile giysi ve spor materyali satın alındı

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin yüzde67,2’si giysi ve spor materyali satın aldı. Bunu yüzde 31,7 ile seyahat ile ilgili öbür faaliyetler (seyahat bileti, araç kiralama vb.), yüzde 27,4 ile besin hususları yahut günlük ihtiyaçlar, yüzde 26,9 ile mesken eşyası (tüketici elektroniği hariç), yüzde20,3 ile elektronik araçlar ve yüzde 20,2 ile kitap, mecmua, gazete (e-kitap dahil) takip etti.

İnternet üzerinden en çok satın alınan eser kümeleri erkeklerde giysi ve spor gereçleri (yüzde 57,2), seyahat ile ilgili öteki faaliyetler (yüzde 37,7) ve elektronik araçlar (yüzde 30,2) iken, bayanlarda giysi ve spor materyalleri (yüzde 79,6), besin unsurları ile günlük ihtiyaçlar (yüzde 29,5) ve seyahat ile ilgili öteki faaliyetler (yüzde 24,2) oldu.

TÜİK tarafından hazırlanan raporun ayrıntıları internet sitesinde yer alıyor.

Başa dön tuşu