Cumhurbaşkanlığı Seçimleri CHP – Onursal Adıgüzel Röportajı

14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hazırladığımız içerik serimize üçüncüsü ile devam ediyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kazancıoğlu’nu konuk ettiğimiz ilk 2 içeriğin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel röportajı ile karşınızdayız.

2023 cumhurbaşkanlığı seçimleri için artık günleri sayıyoruz. 3 ittifak (Cumhur, Millet ve Ata) ve 1 partinin (Memleket) yarışacağı bu seçimler öncesi adayları çeşitli platformlarda vaatlerini sunarken izliyoruz. 

Biz de daha önce hem Hamza Dağ hem de Mehmet Çalışkan’a yönelttiğimiz teknoloji, beyin göçü ve seçim güvenliği ile ilgili 4 sorumuzu bu defa CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’e soracağız. 

Okumaya başlamadan önce, bu içerik serimizde;

  • Cumhurbaşkanlığı adayları adına ittifaklardaki ve partilerdeki temsilcileri konuğumuz oldu.
  • Tüm yayınlar oy pusulasındaki aday sıralamasına göre yapılacak.
  • Adaylara özel bir soru sorulmadı, her aday için aynı sorulara yanıt alındı.
  • Verilen yanıtlardaki siyasi mesajlar yerine somut, ölçülebilir vaatler içerikleştirildi.

Şimdi sözü konuğumuza bırakalım; 

1- Teknolojik ürünlerden alınan vergiler kaldırılacak mı? Kalıcı olarak kaldırılmayacaksa neden?

bilgisayarla oynayan genç

”Öncelikle yurttaşların teknolojik ürünlere erişememesinin ana sebebi arka arkaya yaşanan kur şokları ve ekonomik buhrandır. Mevcut kamu maliyesi anlayışı teknolojik ürünlerden alınan vergi kalemlerine sürekli olarak bir yenisini eklemiştir. Geldiğimiz noktada yurttaşlar; tablet, bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojik cihazları almak için komşu ülkelere seyahat eder hale gelmiştir.

‘Yüksek teknoloji çağında internete ve donatılara erişim insan hakkı’

”Biz yüksek teknoloji çağında internete ve gerekli teknik donatılara erişimi temel insan hakkı olarak görüyoruz. Bu bağlamda bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi dijital cihazlar üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Temel haklar çerçevesinde, fırsat eşitliğini sağlama hedefiyle dezavantajlı gruplar, öğrenciler ve öğretmenler için dijital hizmet ve donanım vergilerini yeniden düzenleyecek ve bu gruplara gelir düzeylerine göre bedava veya indirimli teknolojik ekipman ve yazılım desteği sağlayacağız. Bu sayede gelişmiş ülkelerle aramızda yer alan ve kalkınmamızın önünde engel teşkil eden teknoloji açığını aşacak, sosyal politikalar ve hakkaniyetli vergi düzenlemeleriyle teknolojik kalkınmayı tabana yayacağız.”

2- Seçim güvenliği kapsamında nasıl bir teknolojik altyapı ile çalışıyorsunuz? Hangi güvenlik önlemlerini aldınız, bu güvenlik önlemleri ne kadar güvenilir?

bilgisayarlarla dolu oda

”Bizim uzun zamandır kullandığımız bir seçim sistemimiz var. 2018, 2019 seçimlerinde kullandığımız altyapımızı, hem mobil hem de web tabanlı uygulamalarımızı güncelledik, gerekli testlerimizi tamamladık. Öte yandan, size kısaca seçim sistemimizin nasıl çalıştığını anlatayım; Seçim günü, seçim sonuçları bize üç ayrı kaynaktan gelecek. Birinci kaynak mobil, ikinci kaynak web, üçüncü kaynak ise YSK. Yani YSK’dan bize aktarılan veri akışı haricinde seçim sonuçlarına ilişkin anlık akış sağlanan iki kaynağımız daha var.”

‘Yaşanabilecek en ufak bir tutarsızlık sistemlerimiz tarafından anında tespit edilecek’

”Mobil ve web’den gelen sandık sonuçları ile YSK’dan her 3 dakikada bir aktarılan sandık sonuçları arasında yaşanabilecek en ufak bir tutarsızlık sistemlerimiz tarafından anında tespit edilecek ve ilgili tutarsızlığa ilişkin ‘redflag’ dediğimiz bir uyarı üretilerek bu uyarı sorumlularımızın ve avukatlarımızın ekranlarına düşecek. Bizdeki sandık sonuçları ile YSK sonuçları örtüşmüyor ise hukuki itiraz sürecini başlatacağız.”

‘Yalnızca YSK verileri ile hareket etmiyoruz’

”Yani biz yalnızca YSK verileri ile hareket etmiyoruz. Yumurtaları aynı sepete koymuyoruz, riskleri dağıtıyoruz. Geçmiş seçimlerde olduğu gibi bu seçimlerde de YSK sonuçları hem ilçe örgütlerimizden gelen tutanaklar hem de sandık başındaki sorumlularımızdan gelen mobil sonuçlar ile anlık olarak kıyaslanacak. Böylelikle yapılacak bir hilenin de önüne de geçmiş olacağız

Öte yandan, biz şu anda hem CHP hem de Millet İttifakı olarak internet kesilmesi, elektrik kesilmesi de dahil olmak üzere, her türlü farklı senaryo üzerinde çalıştık. Bunlara ilişkin gerekli planlamaları yaptık, tekrar testlerini yapıyoruz.”

3- Beyin göçü hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu engellemek ya da tersine çevirmek için ne gibi planlarınız var?

beyin göçü

”Beyin göçü gibi sosyal, politik, ekonomik ve teknik alanlarla kesişimi yüksek bir konuyu ele almak için öncelikle etkili bir planlama ve strateji oluşturmak gerekir. Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde de belirtildiği gibi Millet İttifakı, çok boyutlu bir Beyin Göçüyle Mücadele Eylem Planı hazırlayacak ve uygulayacak. Öncelikle sorunun vahametini tespit etmek, yetişmiş iş gücümüzü yurtdışında yaşama arzusuna sevk eden nedenleri analiz etmek zorundayız.

Ülkenin en parlak genç beyinleri, daha üniversite sıralarındayken kariyerlerini yurt dışında sürdürme hayali kuruyorlar. Gençleri göç etmeye iten ana sorunlar gelecek kaygısı, düşük ücret, tepeden inmeci liyakatsiz yönetim anlayışı ve düşük yaşam standartları etrafında şekillenmektedir. Ülkeyi zapt altına alan ve her kuruma, her yapıya sinen baskıcı yönetim anlayışı beyin göçünün en önemli nedenidir. Ayrıca azalan reel ücretler ve günden güne düşen yaşam standartları göçü daha da cazip kılmaktadır. 

‘Başta sağlıkta şiddet olmak üzere yetişmiş insan gücümüzü şiddetin mağduru olmaktan çıkaracağız’

Fakat tüm bu karamsar tabloyu tersine çevirmek mümkün. Başta kamu kurumları olmak üzere liyakatli görevlendirmeler ile erozyona uğrayan kurum kültürünü yeniden inşa edeceğiz. Hiçbir yurttaşımızın ayrımcılığa ve dışlanmaya uğramayacağı, sadece liyakati önceleyen kapsamlı bir kamu istihdam reformunu hayata geçireceğiz. Başta sağlıkta şiddet olmak üzere yetişmiş insan gücümüzü şiddetin mağduru olmaktan çıkaracağız. Eriyen alım gücü ve günden güne düşen yaşam standartlarına karşı çalışanı ve emeği koruyan bir anlayışı hayata geçireceğiz. Yetişmiş insan gücümüz için uygun ekonomik ve sosyal koşulları yaratacak, başta akademisyenler olmak üzere teknik insan gücümüzün özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacağız. Proje bazlı teşvik ve mali desteklerle nitelikli beyinler için uygun çalışma ortamlarını hayata geçireceğiz.

Beyin göçünün altında yatan her türlü itici ve çekici nedenleri tespit edip etkin politikalar üretecek ve tersine beyin göçünü hayata geçireceğiz.

4- Son olarak, teknolojiyi seven, yakından takip eden ve güncel teknolojiye ulaşmak isteyen biri neden  size oy vermeli? 

yolda yürüyen kulaklıklı gençler

”Teknoloji konusunda gerçekçi ve kapsayıcı politikalara sahip en güçlü parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl konularında uzman dünyadan ve Türkiye’den 70 kişinin birlikte hazırladığı vizyon belgemizi kamuoyu ile paylaştık. Bu belgede siyaset üstü bir anlayışla hazırladığımız teknolojiye yönelik politikalarımızı detaylı bir şekilde anlattık. 

CHP olarak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ülkemizi dördüncü endüstri devriminin tüketicisi değil, üreticisi yapmaya kararlıyız. Dünyayla rekabet eden yeni bir Türkiye için inşaata değil, teknolojiye yatırım yapacak bir anlayışla hareket ediyoruz. Rant ve inşaat odaklı büyümeye karşı katma değeri yüksek ürünler üreten, nitelikli iş gücü yaratan, yeni teknoloji ve temiz enerji odaklı bir Türkiye vizyonu ile iktidara geliyoruz. 

Bununla birlikte Mutabakat Metni’nde de belirtildiği gibi Millet İttifakı olarak teknoloji alanındaki vaatlerimizi çok detaylı bir şekilde çalıştık. Türkiye’yi bilimsel ve teknolojik bir cazibe merkezi haline getirecek olan politikalarımızı tek tek çalıştık. Teknoloji eksenli bir dönüşümle Türkiye’yi ‘Orta Gelir Tuzağı’ndan kurtarıp ‘Yüksek Gelirli Ülkeler’ arasında sağlam ve kalıcı bir konuma getireceğiz.”

Webtekno Seçim Özel serimizin üçüncü içeriğinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i dinlediniz. Sorulara verilen yanıtlara dair görüş ve yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. 

Serinin ilk iki içeriğine ise buradan ulaşabilirsiniz: 

Hangi Cumhurbaşkanı Adayı Teknoloji Alanında Ne Vadediyor? Oy Pusulasındaki Sıraya Göre Bölüm #1: Recep Tayyip Erdoğan

Hangi Cumhurbaşkanı Adayı Teknoloji Alanında Ne Vadediyor? Oy Pusulasındaki Sıraya Göre Bölüm #2: Muharrem İnce

Başa dön tuşu