RTÜK yönetmeliği için Danıştay’a dava açıldı

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir düzenleme ile RTÜK’ün Netflix, BlueTV, Turkcell TV+ ve gibisi yayınları denetleyebilmesinin önünü açan bir düzenleme yapılmıştı. Ankara Barosu bu düzenlemenin Anayasa’ya ters olduğu gerekçesiyle Danıştay’a dava açtı.

RTÜK yönetmeliği için Danıştay’a dava açıldı

Ankara Barosu’ndan aşağıdaki yazılı açıklama yapıldı:

“1 Ağustos 2019 tarih ve 30849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin, 2/2-b ve 4/1-a unsurlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali ile destek 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 29/A hususunun Anayasa’ya tersliği tezi ile Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluna başvurulması talebiyle Baromuzca Danıştay’da dava açılmıştır.”

Açıklamada, kelam konusu yönetmelik ile getirilen düzenlemenin söz, haber alma ve verme özgürlüğüne direkt müdahale oluşturacağı, bireylerin tercih hakkının önüne geçerek otokontrolün kamunun kontrolüne aktarılmasına neden olacağı vurgulandı. Dava dilekçesinde, davalı yönetimin savunması alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verilmesinin talep edildiği bildirildi.

Başa dön tuşu