Türk Telekom ile Türkiye’nin enerjisi daha verimli

Türk Telekom, Güç Verimliliği Haftası vesilesiyle, Türkiye’nin güç kaynaklarının verimli kullanılması, yenilenebilir gücün yaygınlaştırılması gayesiyle yürüttüğü yatırım ve optimizasyon çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Türk Telekom ile Türkiye’nin gücü daha verimli

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, toplumda güç verimliliğiyle ilgili farkındalık ve şuur düzeyinin artırılmasıyla güçte dışa bağımlılığın azalacağını açıkladı. Bu emelle Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı himayesinde yürütülen ‘Aklınla Verimli Yaşa’ projesinin kıymetini vurgulayan Kıraç şöyle konuştu: “Türk Telekom olarak, bu alanda 3 ana hususa odaklanıyoruz. Bunlardan birincisi; Süratle artan müşteri sayımız ve bant genişliğine karşın sabit ve taşınabilir şebekelerimizde elektrik tüketimini her yıl bir evvelki yıla nazaran düşürmek.
İkincisi; yeni jenerasyon bağlantı teknolojilerinin güçte, tarımda, endüstride, ulaşımda, sıhhatte, bina ve kentlerde kullanımını yaygınlaştırarak en yüksek seviyede kaynak tasarrufu sağlamak ve sürdürülebilir topluma hizmet etmek. Üçüncüsü de karbon emisyonumuzu sistematik olarak azaltırken güç verimliliği konusundaki yatırımlarımıza ve optimizasyon çalışmalarımıza aralıksız devam etmek.”

“Türk Telekom’un 1.700 lokasyonuna güneş güç sistemleri kurduk”

Kıraç, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin yenilenebilir güç kaynaklarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırmasına dayanak olarak, hem cari açık ile gayrete katkı sağlamak hem de verimliliğimizi artırmak hedefiyle 2015 yılında elektrik tedarik şirketimiz TTES’i kurduk. Tekrar bu çerçevede irili ufaklı büyüklükte 1.700 lokasyonumuzda güneş güç santrallerimizin (GES) kurulumunu tamamlayarak yenilenebilir güç sistemlerimizin toplam heyeti gücünü 2,3 MW’a çıkardık. Bu projelerle, pak ve ulusal güce katkı sunmayı ve Türkiye’deki öbür uygun lokasyonlarımızda da benzeri GES uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz”.

“Baz istasyonlarımızda verimliliği artırıyoruz”

Kıraç, güç verimliliğini artırmak maksadıyla baz istasyonları ve sistem odaları başta olmak üzere Türk Telekom’da kullanımda olan soğutma ve ses haberleşme sistemleri üzere güç tüketimi yüksek ekipmanları, daha düşük güç tüketen modellerle değiştirdiklerini belirtti. Ayrıyeten, baz istasyonlarında sera gazı emisyonlarını azaltmak için tabiata dost klima gazı kullanmaya başladıklarını açıkladı. Kıraç, “Proje kapsamında 2020 yıl sonuna kadar muhakkak bölgelerdeki baz istasyonlarımızı yüksek verimlilikte çalışan modellerle değiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türk Telekom, Karbon Saydamlık Projesinde

Kıraç, Global e-Sürdürülebilirlik Teşebbüsü GeSI’nin raporuna nazaran, Türk Telekom’un dünyada elektrik tüketimini son 6 yıldır azaltan nadir operatörlerden biri olduğunu da açıkladı.

Türk Telekom, şirketlerin iklim değişikliği risklerini global çapta raporlayan Karbon Saydamlık Projesine de (CDP) dâhil. Kıraç da güç tasarrufunu ve yenilenebilir güç kullanımını artırmaya, yakıt tüketimini ve karbon monoksit salımını azaltmaya yönelik projeleri ve yıllık güç tasarrufu amaçları sonucunda Türk Telekom’un CDP skorunu 2018’de iki kademe yükselterek C+ farkındalık düzeyine çıkardığını belirtti.

Türkiye’nin akıllı kent uygulamaları

Türkiye’nin birinci entegre yeni kuşak kent projesini hayata geçiren Türk Telekom, bu akıllı uygulamalarla birçok alanda tasarruf sağladı. Kıraç, “Kurgulanan yeni kuşak kentler sayesinde, akıllı sistemlerin yer aldığı lokasyonlarda kamu faydasına değerli ölçüde katkı ortaya koyduk. Türk Telekom’un yeni jenerasyon kent uygulamalarıyla elektrikte yüzde 40’a ve sulamada yüzde 30’a varan tasarruf sağlandı. Akıllı ulaşım uygulamalarıyla, trafikte geçirilen müddette yaklaşık yüzde 35 tasarruf elde edilirken bu mühletin düşmesine bağlı olarak karbon salımı yaklaşık yüzde 25 azaldı. Kent parklarında hayata geçirdiğimiz akıllı aydınlatma tahlillerimiz sayesinde yüzde 30 civarında güç tasarrufunu yakalamayı başardık. Dar bant objelerin interneti (NB-IoT) teknolojisine sahip akıllı sayaçlarımızla uzaktan sayaç okuma projelerimizi çoğaltarak yerli sayaç üreticileri, Belediyeler, Bilimsel Kuruluşlar ve Üniversitelerle, güç alanındaki NB-IoT test ve yaygınlaştırma çalışmalarına öncülük etmekteyiz” dedi.

Geleceğimize sahip çıkmak için geri kazanım ile sıfır atık

Kıraç, Sıfır Atık Projesi’ne dayanak verdiklerini, Türk Telekom’da bugüne kadar toplam 105 ton kağıt, 30 ton plastik, 10,5 ton cam, 5 ton metali geri dönüşüme kazandırdıklarını tabir etti.

Yusuf Kıraç kelamlarını şöyle tamamladı: “Genelde üç alanda israfın engellenmesi gerektiği söylenirdi: İnsan, vakit ve para… Artık buna kesinlikle enerjiyi de eklemek gerekir. Güç israfı birinci üçünün israfını tetikler!”

Başa dön tuşu